Preiļu novadā Izglītībā Iedzīvotājiem

2019. gada 19. decembra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu palielināt bērnu skaitu Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” grupās bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem. Turpmāk, ja būs nepieciešams, šī vecuma grupās varēs uzņemt līdz 20  bērniem.

Saskaņā ar veiktajām izmaiņām no šī gada 1. janvāra bērnu grupās no 1,5 līdz 3 gadiem tiek izveidotas papildus skolotāju palīgu štatu vienības ar mēneša amatalgu 434 eiro. Skolotāju palīgi tiks pieņemti darbā, ja bērnu skaits grupā sasniegs 20. “Pasaciņā” šobrīd darbojas piecas grupas bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem.

Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītāja Dace Verbicka informēja, ka pieļaujamo bērnu skaitu grupās pirmsskolas izglītības iestādē nosaka Preiļu novada dome. Palielinot bērnu skaitu, tiek ņemta vērā telpu platība, ko savukārt nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”. Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” katrā grupā bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem telpu platība ir pietiekama.

Līdz ar šī lēmuma pieņemšanu deputāti veica  izmaiņas 2010. gada 27. maija Preiļu novada domes sēdes lēmumā Nr. 9 un 2017. gada 28. septembra domes sēdes lēmumā Nr. 13 “Par grupu komplektēšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” un pirmsskolas grupās novada lauku skolās”, kas noteica, ka maksimālais bērnu skaits grupā no 1,5 līdz 3 gadiem ir 17 bērni.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste