Sabiedrībā Iedzīvotājiem

Līdz 2021. gada 30. jūnijam ir pagarināta iespēja piedalīties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos neatkarīgi no bezdarba ilguma, kā arī līdz 50 eiro tiks segti arī izdevumi par Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

 To nosaka ceturtdien, 17. decembrī, valdības sēdē pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

Pieņemtie grozījumi pagarina arī algas subsīdijas piešķiršanu līdz sešiem mēnešiem darba devējam par bezdarbnieka pieņemšanu darbā. Lai operatīvāk notiktu darba devēju pieteikšanās un veicinātu bezdarbnieku ātrāku atgriešanos darba tirgū, turpmāk nebūs nepieciešams arī 10 dienas iepriekš publicēt vakanci Nodarbinātības valsts aģentūrā, piesakoties uz algas subsīdijas atbalstu. Tāpat pilnveidoti pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanas nosacījumi un pārskatīti dotācijas apmēri, diferencējot tos atkarībā no kvalifikācijas līmeņa.

Tāpat ir noteikts tiesiskais ietvars šogad pilotprojekta veidā iesāktajai bezdarbnieku mācību organizēšanai tiešsaistes kursu platformās, paredzot kompensāciju līdz 150 eiro par mācību programmas apguvi un apliecinājuma saņemšanu.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, +371 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv