Pašvaldībā Attīstībā Izglītībā

2022. gada 30. augustā Preiļu novada dome pieņēma lēmumu par PII “Pasaciņa” rotaļu laukumu izbūvi Celtnieku ielā 10a, iesniedzot investīciju projekta pieteikumu aizdevumam pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.

Projekta mērķis ir nodrošināt atbilstošas higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, veicot rotaļu laukumu pārbūvi, veidojot piemērotu vidi bērnu āra aktivitātēm ilgtspējīgā periodā.

Projekta īstenošanas laiks 10.10.2022.-31.08.2023.

Šobrīd ir izstrādāta būvniecības dokumentācija un būvnieks veido elementus saskaņā ar izstrādāto specifikāciju. Informējam, ka aktīvais būvdarbu periods sāksies pavasarī. Tiks veikta visas teritorijas labiekārtošana, trīs rotaļu zonu izveide, sporta laukuma izveide, ierīkots energoefektīvs apgaismojums.

Turpinājumā apskatāmas pāris vizualizācijas, kā laukums izskatīsies pēc izbūves darbiem:

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa