Pašvaldībā Preiļu novadā Sabiedrībā
Pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/2 “Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums” ir izvērtēti 2023. gada Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa rezultāti.  Konkursā tika iesniegtas 9 projektu idejas no 3 balsošanas apgabaliem (pirmajā balsošanas apgabalā, Preiļu pilsētā, konkursā netika iesniegts neviena projektu ideja), no kuriem tālākai sabiedrības balsošanai tika virzīti 6 projektu ideju pieteikum

Pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/2 “Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums” ir izvērtēti 2023. gada Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa rezultāti.  Konkursā tika iesniegtas 9 projektu idejas no 3 balsošanas apgabaliem (pirmajā balsošanas apgabalā, Preiļu pilsētā, konkursā netika iesniegts neviena projektu ideja), no kuriem tālākai sabiedrības balsošanai tika virzīti 6 projektu ideju pieteikumi.

  • Otrajā balsošanas apgabalā (Aglonas pagasts, Rušonas pagasts, Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts) uz balsošanu tika virzīti 2 projekti: “Lapenes ierīkošana Jasmuižas parkā” (294 balsis), “Žārej gaļi Geļenovā!” (324 balsis).
  • Trešajā balsošanas apgabalā (Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts, Riebiņu pagasts, Silajāņu pagasts) tika virzīti 3 projekti: “Esam aktīvi Sīļukalnā” (136 balsis), “Vasals Gaļānūs!” (202 balsis), “Pieniņu ezera peldvietas atjaunošana” (331 balss).
  • Ceturtajā balsošanas apgabalā (Vārkavas pagasts, Rožkalnu pagasts, Upmalas pagasts, Saunas pagasts, Preiļu pagasts) 1 projekts: “Saunas pagasta atpūtas laukuma labiekārtošana” (275 balsis).

Balsošana notika gan elektroniski atbilstoši autorizācijas noteikumiem (izmantojot rīku lemejs.lv), gan klātienē pašvaldības struktūrvienībās saskaņā ar pašvaldības oficiālajā mājaslapā norādītajām balsošanas vietām.

Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas sēdes protokolu Nr. 4, 27. jūnija domes sēdē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums piešķirt pašvaldības finansējumu sekojošiem projektiem: “Žārej gaļi Geļenovā!”, “Pieniņu ezera peldvietas atjaunošana” un “Saunas pagasta atpūtas laukuma labiekārtošana”, katra projekta īstenošanai piešķirot finansējumu līdz 10 000 EUR.

Informāciju sagatavoja

Ineta Liepniece

Vecākā eksperte sadarbībā ar NVO
ineta.liepniece [at] preili.lv