Jaunatne

Projekta “Solis uz priekšu” mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicināt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībā, tostarp  veicināt digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu, izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13-25 gadiem un darba ar jaunatni veicēji Preiļu novadā.

Galvenās aktivitātes:

Neformālās izglītības mācības katras Preiļu novada pašvaldības skolu pašpārvaldei; Neformālās izglītības nodarbības skolu pašpārvaldēm ar mērķi saliedēt visas skolas, kolektīvus, veikt savstarpējo pieredzes apmaiņu, veicināt sadarbību un līdzdalību; Jauniešu domes apmācības; Aktivitātes Preiļu novada jaunatnes jomā iesaistītajām personām; Digitālās aptaujas izveide, izplatīšana, izvērtēšana; Brīvā laika aktivitātes mobilā darba ietvaros jauniešiem pagastos; Kafija ar politiķiem.

Pēc projekta realizēšanas tiks stiprināta izglītojamo pašpārvalžu sistēma, saliedēta un stiprināta Preiļu novada jauniešu dome, brīvā laika aktivitātes un neformālās izglītības aktivitātes pagastos tiks turpinātas un īstenotas darba ar jaunatni pašvaldības budžeta ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks no 2023. gada 1. februāra līdz 2023. gada 30. septembrim.

Projekts īstenots ar Jaunatnes politikas valsts programmas 2022-2024. gadam atklātā projekta konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

Informāciju sagatavojusi

Sintija Ančeva

Vadītāja, Jaunatnes lietu speciāliste
sintija.anceva [at] preili.lv