Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Janvāra beigās un februārī Preiļu novada pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem izsūtīs paziņojumus par nodokļa aprēķinu. Aicinām iedzīvotājus, kuri maksāšanas paziņojumus par NĪN saņem pa pastu, pieteikties turpmākai to saņemšanai elektroniski (uz e-pastu vai e-adresi). Tas ir ērti saņēmējiem, kā arī palīdz ietaupīt pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus, vienlaikus nodrošinot videi draudzīgu pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu.

Pieteikties maksāšanas paziņojumu par NĪN saņemšanai elektroniski var:

  • elektroniski pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”;
  • izveidojot savu e-adresi portālā www.latvija.lv. Nodokļa maksātājiem, kuriem ir aktivizēta e-adrese, visu pašvaldību sagatavotie maksāšanas paziņojumi automātiski tiks sūtīti uz e-adresi;
  • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastu dome@preili.lv;
  • personīgi iesniedzot vai pa pastu nosūtot iesniegumu Preiļu novada pašvaldībai Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301;

Atgādinām, ka no 2023. gada 1. janvāra e-adreses lietošana uzņēmumiem u.c. reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem ir obligāta, tādējādi izslēdz maksāšanas paziņojumu nosūtīšanu aploksnē. Pašvaldība aicina uzņēmējus nekavējoties aktivizēt e-adresi.