Labklājības pārvaldē

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā” ietvaros tiek plānots atbalsts personām ar invaliditāti, kuras strādā, mācās, veic brīvprātīgo darbu, darbojas nevalstiskajā organizācijā, apmeklē dienas aprūpes centru, saņem “atelpas brīža pakalpojumu” vai kā bezdarbnieks piedalās aktīvās nodarbinātības pasākumos. Pasākuma mērķis ir pilngadīgām personām līdz 63 gadu vecumam (ieskaitot) ar I vai II invaliditātes grupu, kurām ir kustību traucējumi, kā arī bērniem ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem ir kustību traucējumi, nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai, kas uzlabotu šo personu nodarbinātības iespējas un iespēju saņemt dažādus pakalpojumus.

Projekta ietvarā var veikt gan individuālā mājokļa pielāgošanu, gan koplietošanas telpu pielāgošanu, t. sk. pandusu vai pacēlāju ierīkošanu. Nepieciešamo pielāgojuma veidu un apjomu nosaka individuāli.

Preiļu novada Labklājības pārvalde līdz 2023. gada 10. oktobrim (ieskaitot) aicina atsaukties pašvaldībā deklarētos iedzīvotājus, kuriem būtu nepieciešams atbalsts mājokļu vides pieejamības nodrošināšanā, iesniedzot iesnieguma veidlapu. Iesniegumam jāpievieno sekojoši dokumenti:

  • izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) vai ārstējošā ārsta atzinums, kurā norādīta pamatdiagnoze (SSK kods) un pievienots ieraksts par konkrēta tehniskā palīglīdzekļa izmantošanu;
  • izziņa, kas apliecina nodarbinātību (mācās, strādā, apmeklē aktīvās nodarbinātības pasākumus, darbojas nevalstiskā organizācijā, iesaistīts brīvprātīgā darbā, nodarbojas ar paraolimpisko sportu, apmeklē dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu vai saņem atelpas brīža pakalpojumu);
  • mājokļa plāns;
  • dokuments, kas apliecina veikto maksājumu par komunālajiem pakalpojumiem (izņemot gadījumu, ja mājoklis tiek īrēts no pašvaldības).

Vēršam uzmanību, ka atbalstam kvalificējas personas, kurām atbilstoši Starptautiskajai statistiskajai slimību un veselības problēmu klasifikācijai (SSK) ir pamatsaslimšana, ko apzīmē ar šādu kodu:

pilngadīgām personām ar invaliditāti – C40.2; C40.3; C41.2; C41.4; G20; G21; G35; G60; G62; G71; G72; G80; G81; G82; I61; I62; I63; I69; M073; M08; M15; M16; M17; M40; M41; M42; M45; M48; S12; S22; S24; S34; S78; S88; T09.3; T91; T93 (ar ietvertiem apakšgrupu kodiem);
bērniem ar invaliditāti – C40.2; G35; G60; G61; G62; G71; G80; G81; G82; I69; M07.3; M08; M16; M41; M42; M43; M51; M53.2; S12; S22; S24; T91; T93
(ar ietvertiem apakšgrupu kodiem).


Jautājumos par personas atbilstību saņemt projekta atbalstu un iesniedzamajiem dokumentiem lūgums sazināties, zvanot uz tālruni +371 65320123 (Anita Gāga).

Informāciju sagatavoja 

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv