Labklājības pārvaldē

“Zirgs patiesi atbruņo!”- tā par saviem Dienas aprūpes centra apmeklētājiem saka tā vadītāja Liene Gžibovska, kura seko līdzi tam, kā mainās pilngadīgo personu ar garīga rakstura traucējumiem emocionālais un psihiskais stāvoklis reitterapijas pakalpojuma saņemšanas laikā. Pakalpojumu sniedz Aļona Antončika, kurai ir tiesības praktizēt reitterapijas metodē.

Reitterapija ir sava veida rehabilitācijas veids, kurā galvenais “ārsts” ir zirgs, kurš sagatavots atbilstoši reitterapijas programmai. Zirga ķermeņa siltums, ritmiskās kustības, kuras cilvēks izjūt, esot zirga mugurā, labvēlīgi ietekmē visas organisma sistēmas, tāpat novērš stresu un pārslodzi.

Lai arī šī brīža situācijā, kad maksimāli jāierobežo jebkāda veida kontakti, reitterapijas pakalpojuma sniegšana uz laiku ir apturēta, pat pēc nepilnu divu mēnešu laikā saņemtā pakalpojuma (vienai personai plānotas 10 pakalpojuma saņemšanas reizes) ir jūtamas pozitīvas izmaiņas personu emocionālajā stāvoklī. Ja sākotnēji visi bija kautrīgi, ar pietāti izturoties pret visu jauno, tad, saprotot, cik daudz prieka šī aktivitāte sniedz, savā veidā radīja cīņu – kurš tad pirmais sēdīsies zirga mugurā?! Reizēm pat nedarbojas tas, ka secība tiek sarunāta iepriekš – emocionālais pārdzīvojums, ieraugot zirgus, ir tik liels, ka tiek aizmirsts ievērot rindas kārtību.

Atrašanās vidē, kur ir vairāki zirgi, iespēja vērot viņu kustības, uzvedību, dzirdēt viņu radītās skaņas, krasi atšķiras no tradicionālās ārstniecības iestādes vides. Iespējams, tāpēc tās izmaiņas ir tik acīmredzamas. Dažs zirga mugurā tik ļoti atslābinās, ka ir pat jāskubina tomēr sakoncentrēties, lai vienkārši no zirga nenokristu. Savukārt cits, sajūtot sevi sedlos, ieņem cēla bruņinieka veidolu, un, no malas skatoties, šķiet, ka arī iztēlē izdzīvo ainu no saviem sapņiem. Vēl cits zirga mugurā pēc pirmā uzaicinājuma dzied dziesmu, kurai ikdienā vārdus nezina vai ir grūti mudināms dziedāt. Katras izmaiņas ir būtiskas – īpaši šiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Tas, ka var pārvarēt savas bailes no augstuma, kaut pakāpjoties pa kāpnītēm un atrodoties vienā līmenī ar zirgu, vai sadūšošanās pie zirgiem doties bez mammas pavadības – arī tas ir daudz. Un, cik skumji šie cilvēki paliek, ja kādu apsvērumu dēļ pie zirgiem nesanāk doties….

Preiļu novada pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējiem, kas 2016. gadā tika speciālistu komandā izvērtētas, pakalpojumu saņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.

Informāciju sagatavoja:

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv