2021. gada augustā Viduslatgales pārnovadu fonds veica pētījumu sociāli izolēto cilvēku vajadzību izzināšanai. Plānots, ka, iegūstot informāciju par sociāli izolēto iedzīvotāju vajadzībām viņu pašu skatījumā, nodibinājums varēs precīzāk plānot un adresēt interešu pārstāvības aktivitātes, ziedojumu piesaistes akcijas un ikdienas labdarības darba metodes.

Pētījums ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par pētījuma saturu atbild nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”.