Veselība

Aktualizējot rūpes par bērnu redzes veselību, no šī gada maijam līdz oktobrim Baltijas lielākais acu aprūpes uzņēmums “OC VISION” realizēja kampaņu “Redzi, redzi, saredzi”, kuras ietvaros tika veikts redzes skrīnings bērniem, lai noskaidrotu vai viņu redze atbilst normai, kā arī tika veikta vecāku aptauja. Pētījumā tika noskaidrots, ka 53% bērnu pirms skolas gaitu uzsākšanas nav veikta redzes pārbaude pie speciālista, savukārt trešdaļa vecāku jeb 34% uzskata, ka, ja bērnam būs redzes problēmas, viņš par tām pateiks pats.

Kampaņas “Redzi, redzi, saredzi” mērķis ir veicināt rūpes par bērnu redzi, kā arī veselības nozares speciālistu, vecāku un pedagogu savstarpējo sadarbību. Pilotpētījuma norise tika aizvadīta divās daļās – praktisks pētījums skolās un vecāku aptauja. Veicot redzes skrīningu vairāk nekā 500 bērniem no Rīgas, Pierīgas un reģionu skolām tika secināts, ka 53% bērnu nav bijusi veikta redzes pārbaude pie speciālista pirms skolas gaitu uzsākšanas, 54% bērnu vismaz viena redzes funkcija neatbilst normai, bet 15% divas funkcijas. Savukārt no tiem 24% neatbilst vismaz viena no tuvuma redzes funkcijām, kas nodrošina labu redzes komfortu veicot tuvuma darbus, piemēram, rakstot un lasot.

Marta Siliniece, kampaņas “Redzi, redzi, saredzi” iniciatore uzsver: “Pēdējo gadu laikā arvien vairāk viedierīces ir pārņēmušas cilvēku ikdienu. Taču, ja radinām bērnus pie tām jau no maza vecuma, jārēķinās, ka tas var atstāt būtisku ietekmi uz viņu redzes veselību. Tieši tāpēc, modernas sabiedrības ietvaros redzes veselības jautājumiem vajadzētu piešķirt daudz lielāku lomu. Uzsākot skolas gaitas, bērnu acis saskaras ar pastiprinātu slodzi tuvumā, jo daudz tiek pavadīts laiks lasot, pildot darba burtnīcas, zīmējot. Ar laiku tas var būt iemesls, kāpēc rodas redzes izmaiņas un bērniem tiek apgrūtināts mācību process – ir grūtāk koncentrēties stundām, viņi kļūst izklaidīgāki un pat saskarties ar galvassāpēm. Mūsu pētījumā 45% vecāku atzīst, ka viņu bērni pie viedierīcēm pavada vairāk nekā 2 stundas dienā. 4% no šiem vecākiem atbildēja, ka pat nezina, cik daudz laika atvase pavada pie viedierīcēm. Tāpēc, realizējot šo kampaņu, ceram, ka spēsim pievērst lielāku vecāku un pedagogu uzmanību tam, lai kopīgiem spēkiem spētu nodrošināt patīkamu skolas pieredzi un labsajūtu, savlaicīgi pamanot un novēršot redzes problēmas bērniem.”

Lai noskaidrotu vecāku zināšanas par redzes veselības jautājumiem, tika aptaujāti vairāk nekā 700 vecāku, kuriem ir pirmsskolas un skolas vecuma bērni. No visiem aptaujātajiem vecākiem, 25% atzina, ka viņu bērniem ir redzes problēmas. Aptaujas ietvaros tika noskaidrots, ka 80% vecāku uzskata, ka redzes problēmas var veicināt sekmju pasliktināšanos skolā, un gandrīz puse jeb 47% domā, ka bērnus briļļu lietošanas dēļ izsmej un pazemo. Taču satraucoši ir rezultāti par to, ka trešdaļa no vecākiem paļaujas uz to, ka, ja bērnam būs redzes problēmas, viņš par to noteikti sūdzēsies. Šis pieņēmums ir nepareizs, jo bērns no savas pieredzes nemaz nezina, ka var redzēt savādāk, tāpēc viņi nesapratīs, ka ir problēmas.

“Sekojot līdzi bērnu redzes veselībai, protams, nozīmīga loma ir vecāku zināšanām un iesaistei. Apkopojot datus tika secināts, ka 47% vecāku uzskata, ka bērnus briļļu lietošanas dēļ izsmej un pazemo. Šāds pieņēmums vecākiem var veidoties tāpēc, ka iespējams paši skolas laikā ir redzējuši līdzīgu pieredzi. Protams, nevar izslēgt, ka šādi gadījumi patiešām notiek, par ko liecina, ka 34% aptaujāto jauniešu to atzina par problēmu. Tomēr varam teikt, ka mūsdienās brilles no absolūta redzes korekcijas līdzekļa tomēr transformējas arī zināmā aksesuāra formātā, ar kuru papildināt savu vizuālo tēlu,” stāsta pētījumu aģentūras Forta Research pārstāve Linda Ezera

Pedagoģe, privātās pamatskolas DOMDARIS dibinātāja Dace Jaundāldere-Dātava aicina: “Rūpējoties par bērnu labsajūtu skolas vidē nozīmīga loma ir tieši pieaugušajiem, kuri ik dienu ir apkārt bērniem. Gan skolotāju, gan vecāku attieksme ietekmē to, kā bērni uztver un reaģē uz apkārt notiekošo. Tāpēc ir svarīgi runāt ar bērniem par savstarpējām atšķirībām un to, kāpēc, piemēram, citiem ir nepieciešams lietot brilles. Kopīga pasaules iepazīšana un runāšana veicina bērnu izpratni un dažādību pieņemšanu. Tāpēc arī mēs skolā rūpējamies par to, lai tiktu ievērota ergonomiska darba vide un bērniem mācību process būtu viegli uztverams – pārskatāmas, ne pārāk spilgtas prezentācijas ar lieliem burtiem – un radītu pozitīvu mācību pieredzi.”

Veiksmīgu bērnu labsajūtu un integrēšanos ietekmē arī redzes labsajūta, jo ar redzi tiek uztverti aptuveni 80% no apkārt esošās informācijas, tāpēc ir svarīgi veikt regulāras redzes pārbaudes. Līdz skolas gaitu uzsākšanai obligātas redzes pārbaudes ir jāveic 1, 3 un 6 gadu vecumā, taču pēc tam ieteicams redzes pārbaudi veikt reizi 1-2 gadu laikā, arī tad, ja redzes problēmas nav novērotas.

Par pētījumu:

Pētījumā “Redzi, redzi, saredzi” piedalījās 518 bērnu no Rīgas, Pierīgas un reģionu skolām vecumā no 6-7 gadiem. Tā ietvaros 1. – 2. klašu skolēniem tika veikts redzes skrīnings, lai noskaidrotu vai bērnu redzes funkcijas atbilst normai un vai esošā redzes korekcija (ja ir), ir atbilstoša.

Pētījuma otrajā daļā tiek veikta vecāku aptaujāšana, tajā piedalās aptuveni 700 vecāki, kuriem ir bērni vecumā līdz 18 gadiem. Aptaujas mērķis bija noskaidrot cik vecāki ir zinoši par redzes veselības jautājumiem bērniem – par to, cik bieži nepieciešams veikt redzes pārbaudi bērniem, kur ir iespējams to veikt un vai mājās tiek pievērsta uzmanība acu atpūtināšanai.

Lai uzlabotu esošo situāciju un veicinātu rūpes par bērnu redzi pētījuma ietvaros tiks veidoti metodiskie materiāli pedagogiem, vecākiem un bērniem. Kā arī mērķis ir veicināt sadarbību starp optometristiem, ģimenes ārstiem un oftalmologiem. Pētījums tiks atkārtots arī 2023. gadā.

Papildu informācija:

Zanda Kočāne
“OC VISION” sabiedrisko attiecību konsultatne
E-pasts: zanda.kocane@onecom-latvia.com
Tel.: +371 25644492