Pašvaldībā

Lai nodrošinātu energoresursu taupību un mazinātu iespējamās enerģētiskās krīzes ietekmi uz pašvaldības budžetu, kā arī ievērojot ilgtspējīgu ikdienas saimniekošanu, Preiļu novada pašvaldība 2022. gada rudenī noteica visām tās pakļautībā esošajām iestādēm veikt energotaupības pasākumus: elektroenerģijas patēriņa samazināšanu darba telpās un arī publiskajās ārtelpās (ielu apgaismojuma regulēšanu, telpās uzturamās gaisa temperatūras samazināšanu, atstājot telpas un arī brīvdienās u. c.).

Ikdienas paradumu mainīšana pašvaldībā un tās iestādēs ir rezultējusies ar samazinātiem elektroenerģijas patēriņiem. Konkrēti:

  • pašvaldības infrastruktūras objektos (ēkās un būvēs) elektroenerģijas patēriņā 2022. gadā ir izdevies ietaupīt 18 % (salīdzinot ar 2021. gadu),
  • 22 % ietaupījums ielu apgaismojumā novadā (salīdzinot ar 2021. gadu),
  • pilsētas ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņā sasniegts 19 % ietaupījums (salīdzinot ar 2021. gadu).

Lai turpmāk mazinātu elektroenerģijas patēriņu, pašvaldība ir iesniegusi projekta pieteikumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Preiļu pilsētā” SIA “Vides investīciju fonda” izsludinātajā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētā atklātā projektu konkursā ar mērķi ieviest ekonomiskāku apgaismojumu pilsētā.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa