Pateicoties Preiļu novada Pensionāru biedrības priekšsēdētājas Marijas Briškas iniciatīvai, tika nolemts, ka atsevišķi valdes saieti tiks organizēti kā izbraukuma atklātās sēdes ar mērķi vēl tuvāk iepazīt savu novadu.

Pirmā  sēde jau notika Aizkalnē, bet 29. jūlijā valde devās uz Pelēču pagastu, kur tikās ar pagasta pārvaldes vadītāju Ivetu Stašulāni, apskatīja gaumīgi sakārtotās telpas.

Sēdē izskatīti aktuāli un šobrīd svarīgi pensionāru darbības jautājumi. Notikušas izmaiņas valdes sastāvā. Izskatīts Irēnas Timošenko iesniegtais lūgums – atbrīvot viņu no valdes locekļa pienākumiem sakarā ar veselības stāvokļa pasliktināšanos. Lūgums vienbalsīgi tika atbalstīts.

Struktūrvienību vadītājas L.Popenko, R.Brice, B.Sondore un M.Kivleniece sniedza ziņojumus par aktivitātēm un veikumu jūlija mēnesī.

Populāra nodarbe pensionāriem ir nūjošana. Preiļos tā notiek divas reizes nedēļā, taču pārējās sporta aktivitātes nolēma atcelt uz citu gadu. Tāpat nolemts vēl atturēties no medicīnas kabineta medmāsu pakalpojumiem līdz 31. augustam.

Tradicionāli ir pensionāru izbraukumi ekskursijās. Valde vienojās, ka šoreiz izbraukums jāorganizē augusta mēnesī uz skaisto Alūksni. Valde saņēma 5 ielūgumus uz pasākumu “Dziesmu duelis” Aizkalnē. Ar frizieri Larisu Ignatjevu Preiļos biedrības priekšsēdētāja Marija Briška – mūsu galvenais dzinējspēks – noslēdza vienošanos par bezmaksas friziera pakalpojumiem. Ar vizītkartēm tos varēs izmantot 20 pensionāri.  Tika spriests par gatavošanos republikas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkiem. Šobrīd svētku repertuāru jau apgūst Preiļu kultūras centra  senioru vokālais ansamblis “Virši”. Sēdē tika pārrunāts jautājums  par pensionāru apsveikšanu, kuriem ir 90 un vairāk gadu. Tā jau ir iedibināta tradīcija vairāku gadu garumā.

Pēc sēdes valdes locekļi apskatīja Nidermuižas Kunga Jēzus Apskaidrošanas Romas katoļu baznīcu. Natālija Rubīne pastāstīja par tās vēsturi, nozīmīgākajiem svētkiem, par veikumu projektu īstenošanā.  Jašas upes krastā saglabājušās gandrīz 100 gadu vecas dzirnavas. Pārsteidza celtnes pamatīgums, plašums. Ilgus gadus te mala miltus, gatavoja putraimus. Šobrīd nav iespējas tās atjaunot, jo nevar atrast atbilstošus akmeņus. Blakus telpā tagad ir izveidota elektrostacija. Ārdavas bibliotēka pārsteidza ar pamatīgi veikto remontu un pensionāru rokdarbu plašo klāstu – smalkās plecu šalles, cimdi, zeķītes un citi darinājumi veikti ar lielu mīlestību un pacietību.

Nākamo valdes sēdi nolemts organizēt Preiļu pagastā 26. augustā.

Marija Volkova,
biedrības valdes locekle