Iniciatīvas grupa “Darīsim paši” Pelēču pagastā realizējusi Viduslatgales pārnovadu fonda mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi-2021” projektu “Mūsu senči – līdzgaitnieki”. Pateicoties šim VLPF projektu konkursam un Preiļu  novada pašvaldībai, ir sakārtots un labiekārtots  objekts Pelēču pagastā.

Projekta īstenošanas gaitā  labiekārtota  Pelēču pagasta Gornijašu kapsētas teritorija, veicot divu  vārtu nomaiņu, sakārtots atkritumu laukums pie kapsētas un  ieviesta atkritumu šķirošana. Blakus atkritumu laukumiņam tika izveidots darba rīku stends, kurā  tika iegādāti un novietoti divi grābekļi, viens kaplis, viena lāpsta un divi spaiņi, lai līdzcilvēki varētu sakopt savu piederīgo kapu kopiņas. Uz katra inventāra tika uzrakstīts – Gornijašu kapi, lai kādam netīkojas to aiznests projām. Lai būtu saprotamāk, kādām vajadzībām inventārs domāts, uzlikām uzrakstu – “Darbarīkus drīkst lietot. Darbiņus beidzot, lūgums tos notīrītus nolikt atpakaļ vietā.”

Darba grupa saka lielu paldies Pelēču pagasta pārvaldei, tās vadītājai Ivetai Stašulānei un Bonifācijam Kļavinskim par sadarbību, atbalstu un padomu sniegšanu  projekta izstrādes un īstenošanas  laikā. Liels paldies arī meistaram Pēterim Zariņam par ieguldīto laiku un zināšanām koka vārtu gatavošanā un uzstādīšanā, kā arī visiem grupas dalībniekiem par ieguldīto darbu projekta īstenošanā.

Projekta vadītājs

Andris Kurms