Senioriem Pagastos

Klāt rudens - laiks, kas tā vien sauc satikties.

16. septembrī Pelēču Kultūras namā norisinājās pasākums senioriem. Pasākumā tikās Pelēču, Aizkalnes, Saunas un Preiļu pagastu seniori, lai kopā dziedātu, dejotu, tītu vēlējuma kamoliņus un baudītu krāšņu koncertu, ko bija sagatavojuši Stabulnieku pagasta vokālie ansambļi - sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne” un vīru vokālais ansamblis “Labākie gadi” Ilzes Grēveles-Skaraines vadībā. Koncertu kuplināja arī Preiļu novada Kultūras centra senioru deju kolektīvs “Brūklenājs” Valentīnas Brices vadībā.

Pasākumā valdīja patiešām jauka un patīkama atmosfēra. Kā pārsteigums senioriem bija izveidota rudens ziedu izstāde. Ziedus izstādei bija sarūpējuši Pelēču pagasta iedzīvotāji. Par dāsnumu paldies Lidijai Bricei, Silvijai Kurmei, Natālijai Rubīnei, Annai Karčevskai, Ligitai Kurmei, Andrim Kurmam, Leontīnai Sileniecei, Silvijai Šņepstei un Regīnai Bricei. Ziedu bija tik daudz, ka pietika arī krāšņam svētku noformējumam, kas nepalika nepamanīts.

Pateicoties mūziķim Jānim Ziedam-Ziediņam, kurš bija izvelējies senioriem tīkamu un atbilstošu repertuāru, deju grīda nevienu mirkli nepalika tukša. Pasākuma laikā tika sumināts arī zelta kāzu pāri.

Paldies Pelēču pagasta iedzīvotājiem, pagasta pārvaldes darbiniekiem par atsaucību un palīdzīgu roku. Paldies amatiermākslas kolektīviem par brīnišķīgo koncertu. Paldies Jānim Ziedam-Ziediņam par izcilo mūziku. Paldies atraktīvajiem un jestrajiem senioriem par kopā būšanu.

Informāciju sagatavoja

Diāna Laizāne

Kultūras nama vadītāja
diana.laizane [at] preili.lv