Iedzīvotājiem

Saistībā ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk – SIA “AADSO”) 2023. gada 15. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu atkritumu poligonam “Cinīši”, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā, kas aprēķināts saskaņā ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku, SIA “AADSO” ir ievietojusi paziņojuma publikāciju VSIA “Latvijas Vēstnesis”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam Jūsu pašvaldības oficiālajā mājas lapā ievietot augstāk redzamo paziņojuma publikācijas saiti, lai Jūsu pašvaldības iedzīvotājiem tiktu nodrošināta iespēja iesniegt priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto un iesniegto tarifa projektu SIA AADSO.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par CSA atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpilī, LV-5401, iepriekš sazinoties ar Kasparu Laizānu, tālr. +371 29605014 un e-pastā: aadso@inbox.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Augšdaugavas novadā, Demenes pagastā, “Cīnīši”, LV-5442, un aadso@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” valdes loceklis
Aivars Pudāns