Iedzīvotājiem

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Santehnisko darbu brigāde veikusi inženiertehnisko komunikāciju maiņu uzņēmuma pārvaldībā esošajās daudzdzīvokļu mājās Daugavpils ielā 70 un A. Upīša ielā 3.

Daugavpils ielā 70 veikta aukstā, karstā ūdens guļvadu maiņa līdz stāvvadu noslēgventiļiem (ieskaitot). Papildu nomainīti kanalizācijas guļvada posmi, kuri bija avārijas stāvoklī. Nomainīts jauns no maģistrālā ūdensvada pienākošais aukstā ūdens ievads mājā. Darbi veikti saskaņā ar mājas iedzīvotāju kopsapulcē pieņemto lēmumu par plānoto darbu 2023. gadam nepieciešamību.

Inženiertehnisko būvju brigadieris Arvis Konošonoks atzīmē, ka visā darbu veikšanas procesā dažādos organizatoriskos jautājumos bijusi laba sadarbība ar mājas vecāko Lūciju Smani.

A. Upīša ielā 3 divos dzīvokļos nomainīti avārijas stāvoklī esoši kanalizācijas, aukstā, karstā ūdens stāvvadi. Mājas trešajā kāpņu telpā nomainīts jumta lietus notekūdeņu posms.

Viļānu ielā 2 plānotie darbi – kāpņu telpā esošo kanalizācijas guļvadu maiņa līdz savācējakai. Kā arī apstiprināta izmaksu tāme aukstā ūdens guļvadu maiņai Celtnieku ielā 1.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa