Uzņēmējdarbībā Pašvaldībā

Preiļu novada domes uzņēmējdarbības atbalsta programma darbojas jau 10 gadus un savu biznesa ideju realizēšanai to izmanto arvien vairāk jauno komersantu. Šogad projektu līdzfinansējumam pašvaldība iedalīja vairāk nekā 35 000 eiro, atbalstot 18 projektus, saistītus ar uzņēmumu darbības paplašināšanu, jaunu pakalpojumu attīstību, kā arī jaunās saimnieciskās darbības uzsākšanu un jauno darba vietu izveidošanu.