Preiļu novadā

Preiļu novada domes 25. marta sēdē tika pieņemti lēmumi par dzīvokļa īpašumu Andreja Upīša ielā 18-5 un Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos, izsoli.

Atsavināšanas veids abiem dzīvokļiem noteikts  – pārdošana atklātā izsolē. Izsoles sākumcena dzīvoklim Andreja Upīša ielā 18-5 noteikta 4090 eiro, dzīvoklim Andreja Upīša ielā 18-3  – 2190 eiro apmērā. Abiem dzīvokļiem apstiprināti arī izsoles noteikumi.

Sīkākai informācijai par gaidāmo izsoli aicinām sekot Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv .

.