Preiļu novadā

14. maija Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti nobalsoja par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve 2., 3. un 4. kārta”. Līdzfinansējums piešķirts summā 137 712 eiro jeb 17% apmērā no projekta kopējām izmaksām.

Līdzfinansējumu 55 615 eiro nolemts iedalīt no 2021. gada pamatbudžeta sadaļas “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana“, 13 241 eiro apmērā no budžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība”. Līdzfinansējums 68 856 eiro paredzēts, sastādot 2022. gada pamatbudžetu.

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktors Edgars Vaivods informēja, ka projekta 2. kārtā tiks pabeigta stadiona žoga izbūve, trenažieru laukuma seguma maiņa, uzstādot mīksto segumu. 3. kārtā ieplānots renovēt tribīņu teritoriju, labiekārtot sportistu ģērbtuves, lai sacensību dalībniekiem būtu iespēja arī nomazgāties, kā arī izbūvēt automašīnu stāvlaukumu pie stadiona no Sporta ielas puses. Projekta 4. kārta paredz apgaismojuma ierīkošanu visā stadiona teritorijā.

Bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūves 1. kārtā jau veikti vērienīgi darbi – sakārtota lietus ūdens kanalizācija, daļēji nomainīts žogs, no jauna uzbūvēts vieglatlētikas skrejceļš un vieglatlētikas sektori.

Edgars Vaivods atzina, ka projekta ietvaros tiek sakārtota stadiona infrastruktūra, lai sportistiem sacensību un treniņu laikā nodrošinātu nepieciešamās sadzīves normas, ko līdz šim nebija iespējams izdarīt.

Bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve ir augstas gatavības pašvaldības investīciju projekts, kura kopējās plānotās izmaksas sastāda  810 071 eiro (ar PVN), tai skaitā valsts līdzfinansējums – 672 359 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 137 712 eiro.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” Covid-19 radīto seku mazināšanai reģionālā līmenī un administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanai, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības aicinātas izstrādāt augstas gatavības investīciju projektus un pretendēt uz valsts līdzfinansējuma saņemšanu grantu veidā.

Bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve ir paredzēta pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā, projekts atbilst pašvaldības pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, kā to nosaka MK noteikumu Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” 3.1 punkts.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste