Muzejos Kultūrā Iedzīvotājiem

2. jūlija Preiļu novada domes sēdē deputāti nolēma nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu grāmatas “Preiļu Lauksaimniecības skola 1924.-1945. Hronika” izdošanai. Preiļu novada domes līdzfinansējums sastādīs 700 eiro, naudas līdzekļi paredzēti no novada domes budžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība”.

Kā pavēstīja uzņēmējs Jānis Šņepsts, kurš ir viens no grāmatas izdošanas idejas autoriem un ģenerālsponsors, šobrīd notiek darbs pie grāmatas “Preiļu Lauksaimniecības skola 1924.-1945. Hronika” veidošanas, kas tiek veltīta pēdējam skolas direktoram Pēterim Ručam. Grāmatu veido darba grupa: Jānis Šņepsts, Igors Pličs, Zane Butlere, Ilona Vilcāne, Inese Anina un Maija Paegle. Preiļu Lauksaimniecības skolas hronikas apkopošanai un izdošanai īpaši svarīga nozīme ir šodien, kad tiek atjaunota Preiļu pils, jo tā sniedz daudz vērtīgas informācijas par pils ēkas pārbūves procesiem un parka izmantošanu 20. gadsimta 20.-40. gados. Grāmatā atspoguļotās atmiņas ļaus lasītājiem gūt priekšstatu par tā laika kultūras un sabiedrisko dzīvi Preiļos, pilsētas un tās apkaimes izaugsmi. Hronika būs noderīga arī dzimtu pētniecībā, jo tajā ir atrodami skolēnu un darbinieku saraksti, tostarp atsevišķu pedagogu īsas biogrāfijas.

Grāmatas saturs veidots no Preiļu lauksaimniecības skolas darbinieku atmiņām un vēsturiskajiem attēliem no Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma un vairāku privāto personu arhīviem.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore