25. februāra Preiļu novada domes sēdē tika skatīts jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu novada biedrību projektiem, kas guvuši atbalstu Lauku atbalsta dienesta administrētajā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētajā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Deputāti atbalstīja biedrību iniciatīvas un iedalīja līdzekļus 10% apmērā no projektu attiecināmām izmaksām sekojošām biedrībām: 410,80 eiro biedrībai “Mūsmājas” projektam “Latgales novada tautas tērpu iegāde senioru deju grupai “Brūklenājs”, 283,49 eiro Preiļu novada mūzikas attīstības biedrībai “Kamille” projektam “Tautas tērpu iegāde Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu korim”, 1246,66 eiro biedrībai “Nīdermuižas draudze” projektam “Solis drošībai”, 1499,93 eiro biedrībai “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” projektam “Aprīkojuma un inventāra iegāde saturīgai brīvā laika pavadīšanai”, 1642,71 eiro biedrībai “Sabiedriskais centrs “Līči” projektam “Žoga nomaiņa Seiļu kapos” un 1368,20 eiro projektam “Žoga nomaiņa Vaivodu kapos”, 2450,56 eiro biedrībai “Moskvinas vecticībnieki” projektam “Moskvinas kapu vārtu un žoga restaurācija”, 2500 eiro Preiļu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei projektam “Elektroinstalācijas nomaiņa Preiļu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes baznīcā” un 1795,90 eiro Preiļu Vecticībnieku draudzei projektam “Preiļu Vecticībnieku lūgšanas nama renovācija”.

Naudas līdzekļi projektu līdzfinansēšanai 13198,25 eiro apjomā paredzēti no novada domes budžeta sadaļas “Ekonomiskā darbība”.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore