2. jūlija Preiļu novada domes sēdē tika skatīts biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” jautājums par nepieciešamību nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Nometnes ģimenēm ar bērniem aktīvai un radošai brīvā laika pavadīšanai”, kurā Preiļu novada dome ir kā projekta sadarbības partneris.

Deputāti atbalstīja biedrības iniciatīvu un iedalīja līdzekļus 25% no projekta attiecināmām izmaksām biedrībai projekta realizācijai. Naudas līdzekļi projekta līdzfinansēšanai 2498,38 eiro apjomā paredzēti no novada domes budžeta sadaļas “Ekonomiskā darbība”.

Kā pavēstīja biedrības valdes priekšsēdētāja Inese Matisāne, projekts ir apstiprināts Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā projektu konkursā NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”. Projekta kopsumma sastāda 9993,50 eiro, Sabiedrības integrācijas fonda piešķīrums ir 7495,12 eiro.

Projekta ietvaros tiks īstenotas divas dažādas trīs dienu nometnes ģimenēm ar bērniem, uzsvaru liekot uz trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, lai veicinātu jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu. Nometņu galvenais mērķis ir stiprināt patriotiskās jūtas ģimenē, veicināt paaudžu sadarbību, ģimenes vērtību apzināšana un to uzturēšana caur kopīgām aktivitātēm. Viena no nometnēm tiks veltīta sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšanai, bet otra – kopīgu radošu aktivitāšu īstenošanai. Nometnes plānots organizēt nedēļas nogalēs (no piektdienas līdz svētdienai) augustā. Nometņu programmā tiks iekļautas dažādas sportiskās aktivitātes, dažādas radošās nodarbības, kā arī izglītojošas lekcijas par emocionālo attīstību, veselīgu uzturu un dzīvesveidu. Nometnēs paredzēta arī diskusija ar pašvaldības pārstāvi, identificējot nākotnes projektu iestrādes, lai padarītu novadu par ģimenēm draudzīgāku dzīvesvietu.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore