Pašvaldībā

Informējam par darbalaika izmaiņām pašvaldībā svētku dienās:

  • 23. decembris  8.00-14.00 (saīsināta darba diena)
  • 26. decembris BRĪVS
  • 30. decembris 8.00-14.00 (saīsināta darba diena)