Pašvaldībā

24. februārī, dienā, kad apritēja gads kopš Krievijas nežēlīgā pilna mēroga kara sākuma Ukrainā, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns neformālā gaisotnē pasniedza pašvaldības pateicības rakstus personām un iestādēm, kuri snieguši atbalstu un ar savu brīvprātīgu darbu palīdzējuši gan kara bēgļiem, kuri patvērumu raduši Preiļu novadā, gan ukraiņu aizstāvjiem viņu dzimtenē (palīdzības kravu sūtīšana, Twitter konvoja darbs utt.).

Pateicības raksti tika pasniegti: Jāzepam Šņepstam, Dainai un Igoram Pličiem, Jurim Želvim, Gunāram Svilānam, Ainim Novikam, Lidijai Ceriņai, Inesei Šukstai, Edgaram Urbanovičam, Ievai Pastarei, Innai Zenovjevai, Tatjanai Lācei, Annai Bulmeisterei, Sarmītei Mūrniecei, Irinai Voicehovičai, Laurai Pličai-Stankevičai, Viduslatgales pārnovadu fondam (vadītāja Evija Gurgāne), Latvijas Bērnu fondam (prezidents Andris Bērziņš), SIA “Preiļu slimnīca” (valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Žukova).

Preiļu novada pašvaldība izsaka vislielāko pateicību par sadarbību un atbalstu! Cilvēku palīdzība ir tā, kas kādam ir ļāvusi aizstāvēties no ienaidnieka, kāds ir atradis praktiski nepieciešamās lietas, bēgļu gaitās esot, cits Ukrainā saņēmis ēdienu, medicīnisko palīdzību vai arī psiholoģisku atbalstu. Tāpat lielu paldies sakām ikvienam labās gribas cilvēkam, kurš atsaucies aicinājumiem ziedot gan pašvaldības organizētajā labdarības koncertā, gan citās reizēs. Kopīgiem spēkiem esam varējuši sniegt palīdzību ukraiņu cilvēkiem gan viņu zemē, gan tiem, kuri šobrīd uzturas pie mums, Preiļu novadā.

Pateicības pasākumā ikvienās sarunās galvenā tēma bija – palīdzēsim arī turpmāk.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa