Izglītībā

Piektdien, 9. decembrī, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza izcilības balvu Spārni 2022. Balvas saņēma trīs profesionālas izglītības iestādes par ieguldījumu augstvērtīgas profesionālās izglītības un prasmju izcilības īstenošanā, trīs pašvaldības un to struktūrvienības par efektīvu un ilgtspējīgu karjeras atbalsta nodrošināšanu, kā arī deviņi Erasmus+ programmas projektu īstenotāji par izciliem sasniegumiem programmas prioritāšu “Iekļaušana un daudzveidība”, “Digitālā pārveide”, “Vide un klimata pārmaiņu novēršana” un “Līdzdalība demokrātiskajos procesos” īstenošanā. Pasākumā pasniedza arī Eiropas Komisija Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas četrām izglītības iestādēm.

“Aģentūras darbība vienmēr bijusi saistīta ar attīstības, jaunrades un augstu sasniegumu atbalstīšanu izglītībā. Ir patiess gandarījums strādāt ar cilvēkiem, kam ir vīzija, mērķis, griba un spēja izdarīt vairāk un labāk savā jomā. Pasniedzot VIAA izcilības balvu, mēs augsti novērtējam mūsu projektu īstenotāju un sadarbības partneru ieguldījumu izcilības un starptautisku sasniegumu radīšanā, pierādot, ka mūsu zināšanu, kompetences un prasmju līmenis ir  konkurētspējīgs ne tikai vietējā, bet arī Eiropas un pasaules līmenī,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Pasākumā pasniedza Eiropas Komisijas (EK) Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu (EITA). EK to ieviesa, lai identificētu, izceltu un izplatītu Erasmus+ projektos īstenoto izcilo mācīšanas praksi, vienlaikus novērtējot skolotāju darbu un viņu ieguldījumu skolotāju profesijā.

Kategorijā “Vispārējā vidējā izglītība” EITA balvu saņēma Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija par projektu “Mākslas un radošuma digitālais atjauninājums izglītībā”, projekta vadītāja angļu valodas skolotāja Anna Verza.

VIAA izcilības balva Spārni 2022 tika pasniegta pirmo reizi. Pasākuma fotogalerija pieejama VIAA Flickr kontā.

Pārpublicēts no: www.viaa.gov.lv/lv/jaunums/pasniegta-valsts-izglitibas-attistibas-agenturas-izcilibas-balva-sparni-2022