Pagastos Nevalstiskajās organizācijās

Lai uzlabotu Vanagu Svētās Annas Romas katoļu draudzes baznīcas metāla vārtu vizuālo izskatu un saglabātu to vēsturisko konstrukciju, tika realizēts Vanagu apkaimes iniciatīvas grupas “IG” pieteiktais projekts, kas tika iesniegts nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētajā projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2022”, iegūstot finansējumu 550,00 EUR apmērā. Projekta realizēšanas termiņš tika pagarināts līdz 2022. gada 31.oktobrim.

Iniciatīvas grupa pieteica projektu ar mērķi – uzlabot Vanagu Sv. Annas Romas katoļu draudzes baznīcas apkārtnes vizuālo izskatu.

Tika noteikts projekta uzdevums: veikt Vanagu Sv. Annas Romas katoļu draudzes baznīcas galveno vārtu remontu.

Baznīca ir būvēta laika posmā no 1934. līdz 1936. gadam. Vanagu baznīcas pastāvēšanas laikā ir veikts iekšpuses kosmētiskais remonts, veikts jumta remonts un krāsošana. Ar mazo grantu programmas projekta palīdzību tika veikts baznīcas piebraucamā ceļa remonts. Ar ziedotāju līdzekļiem tika nobruģēts celiņš no baznīcas  vārtiem līdz dievnamam.

Rūpes sagādāja baznīcas metāla vārti, kuri bija deformējušies, pastāvēja problēma tos atvērt, kā arī vārti bija zaudējuši vizuālo pievilcību, bojāts bija arī vārtu jumtiņš un uz tiem esošais krusts.

Projekta realizācijas rezultātā tika veikta metāla vārtu līmeņošana, notīrīšana, metināšana, gruntēšana un krāsošana, vārtu jumta labošana un krāsošana, kā arī vārtu krusta krusta atjaunošana. Projekta realizācijas gaitā ir saglabāta vārtu vēsturiskā konstrukcija, uzlabots vizuālais izskats. Lielākie ieguvēji ir Vanagu Svētās Annas Romas katoļu draudzes locekļi, kā arī jebkurš baznīcas un Vanagu kapsētas apmeklētājs.

Lai pilnībā sakārtotu baznīcas centrālos vārtus sekos vārtu atjaunošanas turpmākie darbi, kuru laikā tiks veikts vārtu betona konstrukciju kosmētiskais remonts.

Paldies sakām vietējam uzņēmējam Aināram Gavaram un viņa komandai par kvalitatīvi veiktajiem darbiem.

Informāciju sagatavoja

projekta koordinatore Inta Kivleniece