Logo

ERAF programmas projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007 «Rīteiropas vērtības» īstenošanas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus» ietvaros Preiļu novada dome kā viena no sešām projektā iesaistītajām Latgales pašvaldībām ir noslēgusi līgumu par Preiļu pils atjaunošanas 2. kārtas būvdarbiem. Būvdarbu aktivitātes paredz pils ēkas logu un durvju izgatavošanu un uzstādīšanu, ēkas ārsienu no iekšpuses žāvēšanu un siltināšanu, sienu un ailu atjaunošanu, jumta siltināšanu, mikrobioloģiskās analīzes, mūru žāvēšanas programmas un metodikas sastādīšanu u.c. specifiskos darbus. Tādējādi, saglabājot kultūras pieminekļa autentiskumu un veidojot jaunus pakalpojumus katrā atsevišķajā objektā, projekta īstenotāji paredzējuši stiprināt Latgales kā tūrisma galamērķa pievilcību. Būvdarbus, saskaņā ar projekta ieviešanas termiņu, plānots pabeigt līdz 2019. gada 31. decembrim.

Būvdarbus, iepirkumu konkursa kārtībā, veiks SIA “Preiļu celtnieks” par kopējo summu 418658.08 eiro.

Projekta vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē.

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 599 872 eiro, no kuriem 425 000 eiro ERAF finansējums, 18 750 valsts budžeta dotācija, 56 250 pašvaldības līdzfinansējums, 99 872 eiro publiskās neattiecināmās izmaksas. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2019.gada 31.decembris.