Lauksaimniekiem Valstī
Parakstīts Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības rīcības plāns 2023.–2030. gadam

Trešdien, 20. decembrī, zemkopības ministrs Armands Krauze, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības ascoiācijas (LBLA) vadītājs Gustavs Norkārklis un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis parakstīja Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības rīcības plānu 2023.-2030. gadam.

Rīcības plāna pasākumi sniegs ieguldījumu klimata pārmaiņu radīto izaicinājumus risināšanā, veicinās bioloģiskās lauksaimniecības platību palielināšanos un sekmēs bioloģiskās produkcijas ražošanu un patēriņu, nodrošinot iedzīvotājus ar kvalitatīvu pārtiku, kā arī panāks labāku patērētāju informētību, palielinot uzticību bioloģiskajai lauksaimniecībai, kā arī veicinās Zaļā kursa mērķu īstenošanu Latvijā.

Zemkopības ministrs Armands Krauze: “Gan kā zemkopības ministrs, gan kā bioloģiskais lauksaimnieks esmu gandarīts, ka Latvijā ir savs rīcības plāns bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai. Rīcības plāna izstrāde ir veiksmīgs sadarbības rezultāts valsts institūciju un sociālo partneru starpā, lai nodrošinātu vienotu mērķu sasniegšanu sabiedrības labā. Plāns paredz palielināt bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanas un patēriņa apjomu, izveidot efektīvu zināšanu radīšanas un pārneses sistēmu, lai virzītos uz mērķi Latvijai ieņemt līdera vietu bioloģiskās lauksaimniecības jomā Baltijas valstīs, palielināt bioloģisko produktu atpazīstamību un uzticamību, kā arī palielināt bioloģisko platību vismaz līdz 25 % no lauksaimniecībā izmantojamās zemes.”

Bioloģiskā lauksaimniecība, kas ir stingri kontrolēta pārtikas ražošanas un zemes apsaimniekošanas sistēma, sniedz ieguldījumu ne tikai sabiedrības un apkārtējās vides veselībā, bet, radot ievērojami mazāk siltumnīcefekta gāzu emisiju, palīdz risināt arī klimata izaicinājumus. Tāpat šo ražošanas sistēmu raksturo dzīvnieku labturības augsti standarti un saudzīgāka ietekme uz dabas daudzveidību, augsnes veselību un ūdeņu kvalitāti.

Rīcības plāna darbību un īstenošanas sekmju uzraudzību nodrošinās Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar LBLA un LLKC. Ar šo rīcības plānu ZM vēlas turpināt sadarbību nozares attīstībai aktīvā kopdarbībā ar nozari.

Informāciju sagatavoja

Zemkopības ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja
Dagnija Muceniece