Uzņēmējdarbībā Iedzīvotājiem

Šī gada sākumā Uzņēmumu reģistrs atvēra savā pārziņā esošos 14 ar uzņēmējdarbību saistītos reģistrus. 30 gadu laikā reģistros uzkrātā informācija par uzņēmumiem un organizācijām, kā arī cilvēkiem, kas darbojas uzņēmumu un organizāciju vārdā, kļuva brīvi un bez maksas pieejama ikvienam Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē www.info.ur.gov.lv/, kā arī valsts informācijas sistēmu savietotājā, izmantojot tīmekļa pakalpes (servisus jeb API).

Šobrīd esam konstatējuši, ka klienti arvien vairāk izmanto bezmaksas pašapkalpošanās iespējas informācijas tīmekļvietnē. Tomēr reizēm sastopamies ar klientiem, kuri prasa papīra izziņu (papīra izziņa joprojām ir maksas pakalpojums), norādot, ka izziņa nepieciešama iesniegšanai kādā valsts vai pašvaldības iestādē vai kapitālsabiedrībā.

Tāpēc aicinām primāri informācijas iegūšanai izmantot informācijas tīmekļvietni www.info.ur.gov.lv/ , kā arī klientus papīra izziņas vietā izvēlēties aktuālās vai vēsturiskās informācijas aplūkošanu informācijas tīmekļvietnē.

Atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.11 pantam informācijas tīmekļvietnē www.info.ur.gov.lv/ publicētā informācija ir patiesa un ticama, un atbilst Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstiem un citām reģistrētajām ziņām.

Savukārt Uzņēmumu reģistra pakalpojumu apraksti, tāpat kā līdz šim, pieejami Uzņēmumu reģistra oficiālajā tīmekļvietnē www.ur.gov.lv

Uzņēmumu reģistrā apkalpošana klātienē kopš marta ir slēgta. Visi pakalpojumi pieejami attālināti. Agrāko reģionālo nodaļu darbinieki turpinās attālināti apkalpot visu Latviju, atrodoties savā pilsētā.