Preiļu novada dome paziņo, ka sakarā ar labvēlīgu laika apstākļu iestāšanos, ar 2020. gada 22. aprīli tiek noņemti ierobežojumi smago automašīnu kustībai uz sekojošiem ceļiem Preiļu novada teritorijā:

Pelēču pagasta pārvaldes teritorijā:

  1. Arendole – Pelēči, zīme Nr. 312 (2 gab.);
  2. Pelēči – Mazuri – Nīdermuiža, zīme Nr. 312 (2 gab.);
  3. Nīdermuiža – Omolka – Ārdava, zīme Nr. 312 (2 gab.);
  4. Aizkalne – Anenhofa – Maskaviciški – Zapori, zīme Nr. 312 (2 gab.);
  5. Rēzeknes ceļš – Ārdavas ezers, zīme Nr. 312 (2 gab.);
  6. Gubaniški – Lielie Livmaņi, zīme Nr. 312 (2 gab);
  7. Nīdermuiža – Putāni, zīme Nr. 312 (2 gab);
  8. Džeriņi – Babri – Skudrenieki, zīme Nr. 312 (2 gab).

Saunas pagasta pārvaldes teritorijā:

  1. Prīkuļi – Stikāni, zīme Nr. 312 (1 gab.)