Pašvaldībā Pagastos

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka saistībā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem un, lai novērstu pašvaldības autoceļu braucamās daļas bojāšanu, ar 2023. gada 17. martu tiek ierobežota smago automašīnu kustība uz sekojošiem ceļiem Preiļu novada teritorijā:

 • Maļinovka – L. Pupāji – Jermaki (pusloks);
 • Vaivodi – Sparāni – Zemessardzes šautuve – Placinski;
 • Anspoki – Stolderi;
 • Rīgas iela – Vaivodi;
 • Litavnieki – Krapišķi – Pagasta robeža;
 • Pelši – Anspoki;
 • Lielie mūrnieki – Krapišķi;
 • Dervanišķi – Mazie Gavari;
 • Zeltiņi – Jermaki;
 • Upenieki – Lielie Pupāji;
 • Romanovski – Čivkori;
 • Čivkori – Pūpoli;
 • Jaunsaimnieki-Pirmie Blūzmi;
 • Placinski – Zemessardzes Šautuve;
 • Striķu mājas – Kalniņi;
 • Anspoki – Jaunzemju mājas;
 • Lielo Pupāju krusts – Jermaki;
 • Jermaki – Družba;
 • Upenieki – Seiļi;
 • Ivdrīšu kapi – Kušķi;
 • Rumpīši – Babri;
 • Seiļi – Vilcāni;
 • Andrejsala – Ozoli;
 • Vecliepas – Mazie Leiči;
 • Cepļi – Lejnieki;
 • Lejnieki – Slesarova;
 • SIA “Azurg” – Apsītes;
 • Mežupīšu mājas – Kalngaļi;
 • Bites – Sudrabapses;
 • Lielie Mūrniek – Krapišķi;
 • Preiļi – Pilskalns;
 • Plivdas – Purvpuķes;
 • Stārķi – Birstaļiņas;
 • Placinski I – Kļaukalnes;
 • Šoldri – Akmeņu Mūrnieki;
 • Stolderi – Dzeņkalns;
 • Daugavieši – Madaras;
 • Gurķīši – Korsikova;
 • Mūrnieki – Pauguri;
 • Litavnieki – Ciši;
 • Plivdu pilskalns – Plivdu ceļš.
 • Aizkalne – Molauka;
 • Aizkalne – Zapori;
 • Želvi – Raudauka;
 • Aizkalne – Aizkalne;
 • Garkalni – Ročāni;
 • Strodopole – Novosele;
 • Bloki – Apšenieki;
 • Dublinieki – Ročāni.
 • Arendole – Pelēči;
 • Nīdermuiža – Omolka – Ārdava;
 • Aizkalne-Anenhofa-Maskaviciški -Zapori;
 • Solka – Ārdava;
 • Pelēči – Mazuri – Nīdermuiža;
 • Rēzeknes ceļš – Ārdavas ezers;
 • Gubaniški – Lielie Livmaņi;
 • Džeriņi – Babri – Skudrenieki;
 • Kurmi – Zaļā Birzs;
 • Kurmi – Omolka.
 • Jezufinova – Skuteļi;
 • Lakauski – Viktorovka;
 • Betišķi – Jašore);
 • Sutri – Krivoki – Krivasola – Razrivka;
 • Smelteri – Rudzdobes;
 • Prīkuļi – Pūrmaļi;
 • Smelteri – Gribusti – Smelteri;
 • Kalnsēta – Skuteļi;
 • Puncuļi – Slastinieki.
 • Vārkavas apvedceļš;
 • Gaters – Kaļvi;
 • Akmens – Ančkini;
 • Novasele – Šusta ezers – Šaripovka;
 • Borkava – Aizpūrīši;
 • Akmens – Pilišķas;
 • Brišķi – Aizpūrīši;
 • Dovale – Pilišķas;
 • Borkava – Ignalina;
 • Spūles – Lidlauks;
 • Apvedceļš – Mazie Klapari;
 • Zibergova – Putkas-Klapari;
 • Onckuļi – Kondrišovka;
 • Zaķīši – Krustceles;
 • Krustceles – Dolgais Bors;
 • Pilišķi – Vēverauka;
 • Stabuļnīki – Dolgais Bors;
 • Borbaļu karjers – Onckuļi – Kandrišovka;
 • Aizpurieši – Kaziņi;
 • Sitņaki – Ruči;
 • Mazie Klapari – Jezupova.
 • Stikāni– Madžuļi;
 • Seiļi– Madžuļi;
 • Seiļi – Ereļi;
 • Seiļi – Vingri;
 • Sondori – Ičaunieki – Sīļukalns;
 • Sprukstiņi – Dūdari.
 • Galēni – Priževoiti – Lomi;
 • Akmenāja – Priževoiti – Zeimuļi;
 • Mičuļevka – Vecbeči;
 • Galēni – Indāni;
 • Voveri – Pīzāni – Indāni;
 • Akmenāja – Pīzāni;
 • Stabulnieki – Kuperi – Lomi.
 • Stabulnieki – Kuperi – Lomi.
 • Riebiņi – Kalnacki;
 • Opūgi – Runcavnieki;
 • Zabegi – Pušča;
 • Lukašiški – Pudniki;
 • Ķesteri – Zabegi;
 • Opūgi – Petrovski;
 • Sprindži – Ciši;
 • Kalnacki – Sakaiņi;
 • Kalna Randari – Šļomovka;
 • Riebiņi – Skangeļu kapi;
 • Pieniņi – Medvednieki;
 • Riebiņi – Blazeviči;
 • Suņepi – Pieniņi;
 • Kokorieši – Lielie Rumpi;
 • Kokorieši – Mazie Orieši;
 • Novini – Paļšas kapi;
 • Novini – Ostrovas ezers.
 • Pušča – Jačmenišķi – Kotlerova;
 • Antāni – Kotlerova;
 • Krievu Balbārži – Latviešu Balbārži – Ščadrinieki;
 • Silajāņi – Padlipje;
 • Silajāņi – Kairiši;
 • Silajāņi-Kairiši – Markova – Špaki;
 • Antāni – Paļša;
 • Markova – Ostrova;
 • Krevi – Dumbrova – Golubi;
 • Bikova – Nalobņa.
 • Gaiļmuiža-Pizāni-Ivanāni;
 • Kalnacki-Prikuļu kapi-Kankuļi;
 • Eisāgi-Antonišķi-Makuši;
 • Kaži-Vilcāni;
 • Gaiļmuiža-Ludvigova;
 • Kategrade-Ondzuļi-Gaileiši;
 • Ondzuļi-Gračuļi-Kaži;
 • Zeiliņi-Stupāni-Eisāgi;
 • Kliškovas-Sededži-Stupāni;
 • Kastīre-Šņepsti;
 • Šņepsti-Ludvigova;
 • Urči-Kotāni pie V-763;
 • Kastīre-Geļenova-Šaures;
 • Dāboli-Zeiles-Šņepsti;
 • Aizkalne-Kastīre;
 • Lipņaki-Solkas kapi;
 • Bašķi-Kastīre;
 • Šanti-Kropova;
 • Aglonas stacija-Rutuļu kapi;
 • Caunes-Grebeži-Rogovka;
 • Rušona-Siveriņa.
 • Pūgaiņi – Egļupe – Svaļbiškas;
 • Raunieši – Slapkava – Svaļbiški – Mačāni;
 • Svaļbiški – Mazkursīši;
 • Lielkursīši – Dambīši;
 • Vecvārkava – Daugumi;
 • Vepri – Kazēri;
 • Mežarejas – Upenieki – Paņijoņi;
 • Brakovski – Kaļvi;
 • Kazēri – Dzeņi;
 • Vanagi – Kļavinski – Vilcāni;
 • Pūgas – Pūgas;
 • Timenova – Lauski;
 • Čukruri – Čukuri;
 • Brakovski – Dolgais Bors.
 • Augšmukti – Purviņi;
 • Alkšņāres – Augšmuktu kapi;
 • Līdums – Jaudzemi;
 • Kvedervecumi – Romānvecumi;
 • Kvedervecumi – Krievu purvs;
 • Sergunta – Brieži;
 • Brieži – Jadvigova – Strodi;
 • Rimicāni – Birži – Vaivodi;
 • Vet.Iecirknis – Luterāņu baznīca;
 • Dubenca – Dubencas kapi;
 • Lazdāni – Andiņi – Rudinova;
 • Andiņi – Gadzāni;
 • Lazdāni – Kalēji;
 • Kalēji – Arendole;
 • Arendole – Aizalksne;
 • Lūziņi – Lozdas.
 • Kapiņi – Terehova Šumski;
 • Višķu ceļš – Ruskuliškas – Dudiškas – Tūļi;
 • Lopotas – Kundziniškas;
 • Kundziniškas – Valaiņi – Biešoni;
 • Kundziniškas – Staskuni – Tūļi;
 • Lopotas – Dudiškas.

Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku.

Pamats: likuma “Par autoceļiem” 5. panta otrā daļa, Ministru kabineta noteikumi Nr. 42 (2016. gada 19. janvārī) “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.