Preiļu novada Labklājības pārvalde informē, ka ir apzināti visi 43 trūcīgo ģimeņu bērni, kuriem varētu būt nepieciešama palīdzība.
Preiļu novada Izglītības pārvalde kopā ar skolu vadību un Labklājības pārvaldi apzinājusi situāciju par ēdināšanas nepieciešamību Preiļu novada izglītības iestāžu skolēniem, par ko galīgais lēmums tiks pieņemts 6. aprīlī.

Ja kādai ģimenei jau šobrīd ir radušās grūtības ar bērnu ēdināšanu, nekavējoties to ziņojiet Labklājības pārvaldei, jo palīdzība tiks sniegta:

Tāpat saziņai var izmantot e-pastu: labklajibas.parvalde@preili.lv.

Tām ģimenēm, kuras neatbilst nedz trūcīgas, nedz maznodrošinātas ģimenes statusam, bet ir grūtības nodrošināt pārtikas produktus, ir iespēja saņemt pārtikas pakas, ko izsniedz biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””. Pakas iespējams saņemt Labklājības pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00. Iepriekš lūgums sazināties pa tālruni +371 65320123 (Anita Gāga).