Preiļu novada bāriņtiesā uz noteiktu laiku ir mainījusies vadība. No šī gada 1. jūnija bāriņtiesas vadītājas pienākumus sākusi pildīt Aglonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Valentīna Krīvāne. Bāriņtiesas priekšsēdētāja maiņa notikusi uz Preiļu novada bāriņtiesas  priekšsēdētājas Natālijas Rivžas prombūtnes laiku, jo N.Rivža šobrīd atrodas pirmsdzemdību atvaļinājumā.

Valentīnas Krīvānes kandidatūra Preiļu novada domes bāriņtiesas priekšsēdētājas  amatam, pamatojoties uz viņas iesniegumu, tika apstiprināta Preiļu novada domes sēdē šī gada 28. maijā.

Valentīna Krīvāne Daugavpils pedagoģiskajā institūtā ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā, Daugavpils Universitātē – maģistra grādu psiholoģijā. Apgūta bāriņtiesas priekšsēdētāja profesionālās pilnveides izglītības programma “Bāriņtiesas vadība un organizācija”. No 2010. gada Valentīna Krīvāne vada Aglonas novada bāriņtiesu.

Valentīnas Krīvānes kandidatūra atbilst Bāriņtiesu likuma 10. panta pirmās daļas prasībām, kas nosaka, ka par bāriņtiesas priekšsēdētāju var ievēlēt personu, kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, kura sasniegusi 30 gadu vecumu, prot valsts valodu augstākajā līmenī un kurai ir nevainojama reputācija. Likumā noteikta arī amata ieņemšanai nepieciešamā izglītība: otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste