Sabiedrībā Iedzīvotājiem

Valdības 11. augusta sēdē apstiprināti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vecuma pensijas noteikšanas kārtību gadījumos, kad cilvēks izvēlējies par uzkrāto fondētās pensijas (pensiju 2. līmeņa) kapitālu no dzīvības apdrošināšanas sabiedrības iegādāties mūža pensijas polisi.

Līdz ar to gadījumos, kad cilvēkam,  piešķirot vecuma pensiju, tā jānosaka minimālajā apmērā vai ja vecuma pensijas apmērs ir mazāks par iepriekš saņemto izdienas vai invaliditātes pensiju, tad, paaugstinot pensiju līdz minimālajam apmēram vai saglabājot ienākumu līmeni tādā pašā apmērā, kāds bija līdz vecuma pensijas piešķiršanai, ņems vērā arī mūža pensijas mēneša apmēru. Minētie grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 16. jūlija sēdē apstiprināto informatīvo ziņojumu “Par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu”.  Šīs likumprojektu normas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Jāatzīmē, ka gan valsts nefondētajā pensiju shēmā (pensiju 1. līmenis), gan valsts fondētajā pensiju shēmā (pensiju 2. līmenis) uzkrātie pensijas kapitāli veido personas vecuma pensiju.

Informāciju sagatavoja:

Aiga Ozoliņa,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja,
+371 67021581,
aiga.ozolina@lm.gov.lv