Preiļu novadā Iedzīvotājiem

2020. gada 23. novembrī Saeima apstiprināja grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra tiek paaugstināta Dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos – no 50 EUR/t (spēkā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim) uz 65 EUR/t (spēkā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim). Arī turpmākajos gados ir paredzams Dabas resursu nodokļa likmes pieaugums:

2020. gada 1. janvāris – 31. decembris 50 EUR/t
2021. gada 1. janvāris – 31. decembris 65 EUR/t
2022. gada 1. janvāris – 31. decembris 80 EUR/t
2023. gada 1. janvāris – 31. decembris 95 EUR/t

Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumam ir noteikusi šādus tarifus (ar Dabas resursu nodokli):

  • 56,19 EUR/t (bez PVN) – no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim
  • 63,53 EUR/t (bez PVN) – no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim
  • 70,86 EUR/t (bez PVN) – no 2023. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē:

Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa sastāv no:

1) pašvaldības lēmumā apstiprinātās maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs,

2) tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kurā ir ietverts Dabas resursu nodoklis.

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 15,78 EUR/m3 (bez PVN 21%), savukārt maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vienai deklarētai personai ir 1,973 EUR/mēnesī (bez PVN 21%).

Pozīcija

Mērvienība, izvešanas reižu skaits Maksa EUR

 

(bez PVN 21%)

EUR

 

(PVN 21%)

Kopā EUR

 

 (ar PVN 21%)

Atkritumu izvešana no konteineriem 1 m3 15,78 3,31 19,09
Atkritumu izvešana no konteinera ar apjomu 0,240 m3 1 reize 3,79 0,80 4,59
2 reizes 7,58 1,59 9,17
3 reizes 11,36 2,39 13,75
4 reizes 15,15 3,18 18,33
Atkritumu izvešana no konteinera ar apjomu 1,1 m3 1 reize 17,36 3,65 21,01
2 reizes 34,72 7,29 42,01
3 reizes 52,07 10,93 63,00
4 reizes 69,43 14,58 84,01