Preiļu novadā Pašvaldībā

13. augusta ārkārtas domes sēdē tika veiktas izmaiņas Preiļu novada Iepirkumu komisijas sastāvā. Deputāti par Iepirkumu komisijas locekli iecēla Inesi Kursīti, kura no šī gada 10. augusta Preiļu novada domē pilda iepirkumu speciālista pienākumus.

Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos no Iepirkumu komisijas locekļa amata tika atbrīvota bijusī Preiļu novada domes juridiskās daļas vadītāja vietniece Aiga Degle.

Iepirkumu komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Preiļu novada Iepirkumu komisiju vada Elita Jermolajeva, tās sastāvā ievēlēti Artis Žukovs, Bonifācijs Kļavinskis, Ingūna Barkeviča, tagad viņiem pievienojas Inese Kursīte.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste