Preiļu novadā

25. marta Preiļu novada domes sēdē tika nolemts uzdot Preiļu novada vispārizglītojošo skolu direktoriem veikt skolotāju un atbalsta personāla nostrādāto individuālo konsultāciju apmaksu Covid-19 pandēmijas laikā saskaņā ar 2021. gada 23. februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 110.

Individuālo konsultāciju apmaksai paredzētie līdzekļi sastāda 70 947 eiro, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 2021. gada 23. februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.110 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.