Izglītībā

Dzimtās valodas diena šogad Riebiņu  vidusskolā deva iespēju ne tikai uzzināt interesantus faktus par valodām, bet arī pierādīt savas spējas kādā no valodniecības nozarēm. 2.-6.klases skolēni iesaistījās glītrakstīšanas konkursā. Droši var teikt – visi ir uzvarētāji, un paldies skolotājām, kas ir palīdzējušas bērniem izkopt savus rokrakstus! Vecāko klašu skolēni sacentās terminoloģijas pārzināšanā. Vidusskolēnu grupā pirmajā trijniekā ir Viktorija Nagle, Lāsma Jurkāne (11.klase) un Viktorija Zabalujeva (10.klase) ar maksimālu rezultātu, atšķirība tikai uzdevumu izpildes ātrumā. 7. klases interesenti pievērsās latgaliešu folkloras un rakstības pilnveidei, lai varētu droši teikt: “Mana valoda ir mans gods!”. Un tie nav tikai tukši vārdi, jo latgaliešu rakstu valodas apguvē esam to 17 skolu vidū, kas latgaliešu valodai pievēršas padziļināti.

Sveču dienas pasākumu ietvaros katrs varēja iesaistīties sveču meistardarbnīcā skolotāju Rutas, Jeļenas un Valērija vadībā. Šogad mūsu meistardarbnīcā tapa īpašas – ierakumu sveces. Tās domātas tiem cilvēkiem, kuri šobrīd cīnās par Ukrainas brīvību ierakumos. Latviešu tautas ticējums vēsta, ka Sveču dienā lietās sveces iegūst īpašu spēku un deg jo īpaši gaiši un ilgi. Lai tās noder Ukrainas aizstāvjiem! Lai aktualizētu zināšanas par Sveču dienu, skolēni piedalījās arī viktorīnā ar skolotāju Gunti.

Mūsu skola pēc publiski pieejamās informācijas ir vienīgā, kur pastāv mini ZPD kā skolas tradīcija. Un tradicionāli pamatskolas klašu grupas pētīja augļus, dārzeņus, ārstnieciskos un indīgos augus, savu pētījumu aizstāvot publikas priekšā.

Arī tradicionālā Kompetenču diena Riebiņu vidusskolā ir jēgpilns un interesants darbošanās veids. Šoreiz tā norisinājās 1. februārī ar mērķi apgūt un nostiprināt vērtīgas un noderīgas prasmes. 1. klasē šai dienai bija dots pat savs nosaukums “Radošo aktivitāšu diena”. Pirmklasnieki mācījās sadarboties, ieklausīties cits citā, darinot 1 dm un 2 dm garas sveces, mācoties deju “Sniegavīrs” un ludziņu, gatavojot gardus našķus “Lāčmaizītes” un vārot piparmētru, liepziedu un pelašķu tējas. Mācījās izprast dabu, būt vērīgiem un izpalīdzīgiem, izkarinot putniņiem cienastu.

Savukārt 2.-5. klases skolēni devās ekskursijā uz Daugavpils cietoksni, lai iepazītu un novērtētu nozīmīgākos Latgales kultūrvēsturiskos objektus: Marka Rotko mākslas centru, kur mācījās “lasīt” gleznas un skatīt lielformāta darbus, kā arī mākslas nodarbībā paši kļuva par māksliniekiem un radīja interesantus mākslas darbus. Skolēni iepazina un izzināja Daugavpils cietoksni, kur par nopietnām tēmām atraktīvi un aizraujoši prata pastāstīt Cietokšņa informācijas centra gids, bet trešā aktivitāte bija medicīnas izstādes apmeklējums, kura laikā bērni iepazina daudzus vēsturiskus medicīnas piederumus, iekārtas un instrumentus. Bija iespēja iejusties daktera lomā un ar fonendoskopu paklausīties klasesbiedru sirdsdarbību, izmērīt savu augumu un svaru. Diena bija ļoti piepildīta, bet, kā atzina skolēni, ļoti interesanta un aizraujoša. 6.-12. klases skolēni gan papildināja savas zināšanas, meklējot un apkopojot vajadzīgo informāciju, gan pilnveidoja savas laika plānošanas un patstāvīgā darba organizēšanas prasmes.

Daudzi pasākumi piedzīvo atdzimšanu pēc visnotaļ savrupā kovidlaika. Arī Valentīndiena mūsu skolā. Šogad skolēnu pašpārvalde, kas bija pasākuma organizatori, aicināja 9.-12. klases skolēnus uz konkursu “Valentīndienas randiņš”, kur dalībnieki iepazīstināja ar sevi, piedalījās dzejošanas, zīmēšanas un arī krietni praktiskākā konkursā.

Ar gandarījumu varam teikt, ka mūsu skolā audzēkņos tiek attīstītas sirdsapziņas, līdzjūtības un ētiskās vērtības, kas šodien ir tik aktuāli visās jomās.

Informāciju sagatavojusi

Riebiņu vidusskolas skolotāja
Diāna Bravacka

1. klases skolēni, vecāki un audzinātāja Līga Jermoloviča pasākumā “100 mirkļi skolā”
1. klases skolēni, vecāki un audzinātāja Līga Jermoloviča pasākumā “100 mirkļi skolā”