Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Jau kopš 2019. gada 16. februāra visā Eiropas Savienības teritorijā darbojas Daudzvalodu standarta veidlapas (turpmāk – Veidlapa) un to ieviešanas mērķis ir vienkāršot vienā dalībvalstī izdotu publisku dokumentu uzrādīšanu citās dalībvalstīs, novēršot nepieciešamību pēc dokumentu tulkošanas pie speciālistiem un notāra.

Daudzvalodu veidlapa tiek pievienota dalībvalsts iestādes izdotam publiskam dokumentam un tai nav pastāvīga juridiska spēka un tā nav lietojama atsevišķi bez publiskā dokumenta, uz kuru tā attiecas. Ja publiskajam dokumentam pievienota veidlapa, šo dokumentu vairs nav nepieciešams apliecināt ar “Apostille”.

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz šādas veidlapas:

  1. Veidlapu atkārtotai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai vai izziņai par civilstāvokļa aktu reģistrāciju;
  2. Veidlapu izziņai par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu (Veidlapu nevar pievienot izziņai par laulības reģistrāciju, ja laulība ir šķirta).

Veidlapu iespējams saņemt kādā no šīm valodām: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, gēlu, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru.

Veidlapu izsniedz tikai izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai, kura izdota laikposmā, sākot no 2013. gada 1. janvāra. Ja nepieciešama Veidlapa izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai, kura izdota pirms 2013. gada 1. janvāra, tad personai jāpieprasa atkārtotais civilstāvokli apliecinošais dokuments. Valsts nodeva par atkārtotu apliecību – 7,00 eiro, pašvaldības nodeva par izziņu – 5,00 eiro.

Daudzvalodu standarta veidlapas pašvaldības nodeva: apliecībai – 7,00 eiro, izziņai – 2,00 eiro.

Informāciju sagatavojusi

Liāna Loginova-Plivda

Vadītāja
liana.loginova [at] preili.lv