Preiļu novadā

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 2021.gada 5.jūnija Preiļu novada domes vēlēšanām notiks: Preiļu novada domes ēkā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, 2. stāva zālē.

Kandidātu sarakstu pieņemšana tiks organizēta vēlēšanu komisijas noteiktos darba laikos, iepriekš piesakoties pie Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Aijas Bitinas, tālrunis 29443794, vai sekretāres Anitas Rumpes, tālrunis 26598727, izņemot pēdējo kandidātu sarakstu iesniegšanas dienu (2021. gada 6.aprīlis), kad sarakstus pieņems iesniedzēju ierašanās secībā.

Darba laiki:

Trešdien, 17. martā no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00

Piektdien, 19. martā no plkst. 9:00 līdz plkst. 13:00

Pirmdien, 22. martā no plkst. 9:00 līdz plkst. 13:00

Trešdien, 24. martā no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00

Piektdien, 26. martā no plkst. 9:00 līdz plkst. 13:00

Pirmdien, 29. martā no plkst. 9:00 līdz plkst. 13:00

Trešdien, 31. martā no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00

Otrdien, 6. aprīlī no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00.

Bankas konts drošības naudas iemaksai par kandidātu sarakstu Preiļu novada domes vēlēšanām:

AS SEB banka
Kods:UNLALV2X
Konta Nr.LV08UNLA0026000130630
Saņēmējs: Preiļu novada dome reģ.nr. 90000065720,
Maksājuma mērķis: Kandidātu saraksta nosaukums – drošības nauda pašvaldības vēlēšanās.

Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes vēlēšanām noteikta 15 eiro par katru ievēlējamo deputātu.

Kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas (arī elektroniski parakstītas) izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā formā – lietojumprogrammā.

Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja personīgi iesniegtu (Raiņa bulvāris 19, Preiļi) vai elektroniski parakstītu iesniegumu (e-pasts: preili_nvk@inbox.lv). Iesnieguma forma pieejama https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/kandidatu-saraksti

Papildu informāciju var saņemt Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijā:

Komisijas priekšsēdētāja Aija Bitinas, 26443794, e-pasts: preili_nvk@inbox.lv

Komisijas sekretāre Anita Rumpe, 26598727, e-pasts: preili_nvk@inbox.lv