Veselība Sabiedrībā Iedzīvotājiem

Labklājības ministrija ir vienojusies ar nevalstiskajām organizācijām un sociālās jomas izglītības iestādēm, ka ar Covid-19 izplatību saistītas epidemioloģiskās situācijas atkārtota saasinājuma gadījumā tās var piedāvāt brīvprātīgos palīgus sociālās aprūpes centros. Uz aicinājumu atsaukušās vairākas organizācijas, kuru kontakti brīvprātīgo nepieciešamības gadījumā tiks nodoti ieinteresētajiem sociālās aprūpes centriem, izņemot tur, kur ieviesti karantīnas pasākumi.

Lai arī brīvprātīgo apmācības tiks organizētas katrā konkrētajā sociālās aprūpes centrā, ministrija brīvprātīgajiem piedāvā iepazīties ar aprūpētāju rokasgrāmatu jeb metodiskajiem norādījumiem aprūpētājiem darbam ar klientu: Aprūpētāja rokasgrāmata.

Lai sniegtu atbalstu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas Covid-19 izplatības laikā, ministrija ir izstrādājusi metodiskus ieteikumus par pakalpojumu sniegšanu un organizēšanu. Minētie ieteikumi sagatavoti, sadarbojoties ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un kontroles centru un ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem. Aktuālākā informācija sociālo pakalpojumu sniedzējiem skatāma ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Informācija par Covid-19”. Šeit arī vienkopus publicēti aktuālie bezmaksas palīdzības tālruņu numuri saziņai trauksmes un psiholoģiskās spriedzes gadījumā. Bezmaksas psiholoģisko un emocionālo atbalstu var saņemt arī sociālo pakalpojumu sniedzēju iestāžu personāls.

Informāciju sagatavoja

Aiga Ozoliņa, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja,
+371 67021581, aiga.ozolina@lm.gov.lv