Preiļu novadā Pašvaldībā

26. novembra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu atļaut Preiļu novada domes priekšsēdētājam Marutai Plivdai savienot Preiļu novada domes priekšsēdētāja amatu ar pedagoga darbu Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā desmit kontaktstundas nedēļā.

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta ceturtās daļas 2. punkts nosaka, ka Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” .

Jautājums domes sēdē tika skatīts, pamatojoties uz Marutas Plivdas 2020. gada 16. novembra iesniegumu.