Sabiedrībā Iedzīvotājiem

Valdība otrdien, 30. jūnijā, lēma nepieciešamā finansējuma  6 597 401 eiro apmērā piešķiršanu Labklājības ministrijai, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra varētu nodrošināt pabalsta jaunajiem speciālistiem piešķiršanu un izmaksu.

Tiesības uz minēto pabalstu ir tiem, kuri gada laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas ir beiguši mācības augstskolā vai koledžā un ieguvušas bezdarbnieka statusu ārkārtējās situācijas laikā vai triju mēnešu laikā pēc tās beigām. Tāpat šiem speciālistiem kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir mazāks par vienu gadu un par bezdarbnieku pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas mazāk nekā 12 mēnešus vai nav veiktas vispār.

Jaunā speciālista pabalstu izmaksā pirmos divus mēnešus 500 eiro apmērā, trešajā un ceturtajā mēnesī 375 eiro apmērā. Pabalstu izmaksā līdz brīdim, kad zaudē bezdarbnieka statusu, bet ne ilgāk par četriem mēnešiem un ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Labklājības ministre Ramona Petraviča: “Cīņā ar koronavīrusa sekām tiek mēģināts radīt maksimāli plašu atbalsta spektru. Šis ir viens no instrumentiem, kas noderēs cilvēkiem, kas krīzes laikā zaudējuši darbu mazā darba stāža un nepietiekošas pieredzes dēļ. Atbalsts jaunajiem speciālistiem dos laiku sameklēt jaunu darba vietu.”

Šim mērķim piešķirts finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumam. Jaunā speciālista pabalsta piešķiršanu un izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA), saņemot jaunā speciālista iesniegumu. Dati par iegūto izglītību Latvijā tiks saņemti no Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības informācijas sistēmas, savukārt par ārvalstīs iegūtu izglītību būs jāuzrāda akadēmiski atzīts ārvalstīs iegūts izglītības dokuments.

Informāciju sagatavoja

Aiga Ozoliņa,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja,
+371 67021581,
aiga.ozolina@lm.gov.lv