Preiļu novadā Pašvaldībā

28. janvāra domes sēdē deputāti papildināja Preiļu novada domes Administratīvās komisijas sastāvu par vienu komisijas locekli. Tika nolemts ar 1. februāri par komisijas locekli iecelt Preiļu novada domes Juridiskās daļas vadītāja vietnieci Sandu Launerti.

Izmaiņas tika izdarītas, pamatojoties uz papildu pienākumiem komisijas darbā. Sodu reģistra likuma 25. panta otrā daļa nosaka, ka turpmāk ar administratīvā pārkāpuma lietu saistītos dokumentus jāsagatavo un jāglabā administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmā. Savukārt Administratīvās atbildības likuma 157. panta otrā daļa nosaka īsu termiņu izskatītās lietas lēmuma paziņošanā pie administratīvās atbildības saucamai personai un lēmuma ievadīšanā administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmā.

Likuma “Par pašvaldībām” 61. panta ceturtā daļa nosaka, ka administratīvā pārkāpuma procesa veikšanai, kā arī likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” noteikto uzdevumu izpildei pašvaldības dome apstiprina pašvaldības administratīvo komisiju vismaz piecu cilvēku sastāvā.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste