Kopš jūlija mēneša Preiļu novada daudzbērnu ģimeņu vecākiem bija iespēja pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei skolēniem (katram skolēnam 40 eiro vienreizējs pabalsts), kuri apmeklē kādu no izglītības iestādēm Preiļu novadā. Septembrim noslēdzoties, ir apkopota informācija par minētā pabalsta saņēmēju skaitu – šogad atbalstu skolas gaitu uzsākšanā saņēmuši 124 ģimeņu 230 bērni, kas ir par 29 bērniem vairāk, salīdzinot ar aizvadīto gadu. Sociālie darbinieki novērojuši, ka daudzās ģimenēs dzimuši trešie bērniņi, kas arī veicinājis daudzbērnu ģimeņu skaita palielināšanos.

Viennozīmīgi, visvairāk kuplo ģimeņu ir tieši Preiļu pilsētā – 70, turklāt 13 ģimenes pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņem par visiem trim skolēniem. No pagastiem ar daudzbērnu ģimenēm bagātākais ir Saunas pagasts – 17 ģimenes, tālāk seko  Preiļu pagasts – 16 ģimenes, Aizkalnes pagasts – 11 ģimenes un Pelēču pagasts – 10 ģimenes.  Minēto pabalstu tāpat saņēmuši bērni no kopskaitā 26 trūcīgām un aizbildņu ģimenēm.

Lai arī likumsakarīgi vajadzētu  būt, ka, palielinoties viena pabalsta saņēmējiem, samazinās cita – 50% atlaide no maksas par daudzbērnu ģimeņu bērnu uzturēšanos bērnu dārzā, pabalsta saņēmēju skaits, par cik bērni izaug un sāk skolas gaitas, analizējot septembra mēnesī saņemto iesniegumu skaitu secināts, ka šādu ģimeņu skaits kopumā pat ir nedaudz palielinājies –  ja aizvadītā gada attiecīgajā periodā atbalstam par dārziņu bija pieteikusies 61 ģimene, tad šogad tās ir 64 ģimenes, un kopumā atlaidi par dārziņu saņem 78 bērni.

Atgādinām, ka šis bija otrais gads, kad bija iespēja pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei. Minētā pabalsta nepieciešamību aktualizēja Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars jau 2016.gadā, kad tika ievēlēts direktora amatā, uzskatot, ka tas būs mērķtiecīgs atbalsts un pozitīvs signāls tām ģimenēm, kuru jaunākie bērni vēl tikai apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, gan tām, kuras par trešā bērna ienākšanu ģimenē līdz šim vēl nav izšķīrušās. Kā atzīst L.Pastars, atbalstam daudzbērnu ģimenēm ir jābūt vienai no pašvaldības prioritātēm arī turpmāk.

Informāciju sagatavoja

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv