Sabiedrībā Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Līdz 10. martam (ieskaitot) ikviens ir aicināts pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumam GADA BALVA NOZARĒ.

Atbilstoši 2022. gada 24. februāra pašvaldības noteikumiem “Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, Gada balva nozarē ir Preiļu novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām vai juridiskām personām par nozīmīgu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā kādā no jomām – izglītība, kultūra, sports, labklājība/sociālais darbs, veselības aprūpe, nevalstiskais sektors, uzņēmējdarbība, lauksaimniecība.

Nolikumā noteikts, ka pretendentus var izvirzīt Preiļu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Preiļu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 20 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi).

Kandidātus var pieteikt, iesniedzot aizpildītu pieteikuma veidlapu, Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvāris 19, Preiļos (1. stāvs, 103. kabinets) vai iesūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu elektroniskā veidā Preiļu novada pašvaldībai uz oficiālo e-pasta adresi dome@preili.lv līdz š. g. 10. martam (ieskaitot).

Apbalvojumu pasniegšana notiks Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svētku svinībās maija sākumā. Sīkāka informācija par norisi sekos.

 

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa