Attīstībā Pašvaldībā Kultūrā
Logo

2022. gada pavasarī Preiļu novada Kultūras centrā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, tika uzsākti būvdarbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai projekta Nr. 4.2.2.0/21/A/057 ietvaros. Projekts ir vērsts uz šādu mērķu sasniegšanu: iegūt primārās enerģijas ietaupījumu, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu un saražot papildjaudu no atjaunojamajiem energoresursiem elektroenerģijas izmantošanai.

Projektā paredzētie būvdarbi objektā tuvojas noslēgumam, bet darbu gaitā neplānoti atklājās vajadzība veikt Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UATS) pārbūvi, tādēļ kavēta darbu nodošana ekspluatācijā. Procesā tika konstatēts, ka esošā UATS ir morāli novecojusi un nav pilnībā funkcionējoša, ko apliecina gadījums šī gada februārī, kad objektā nelielā apjomā izcēlās atklāta liesma. Toreiz pilnvērtīgi nenostrādāja esošā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija. Lai veiksmīgi varētu nodot objektu ekspluatācijā, UATS sistēmai jābūt kārtībā un jāatbilst Latvijas Republikas būvnormatīvam, tāpēc tika pieņemts lēmums par būvdarbu termiņa pagarināšanu, lai līdz rudens sezonai Preiļu novada Kultūras centrs ir gatavs uzņemt savus apmeklētājus drošās, skaistās un energoefektīvās telpās.

Visus būvdarbus objektā plānots pabeigt līdz jūlija beigām.

Vasaras sezonā pasākumi pilsētā notiks Preiļu parka estrādē, savukārt centrālie notikumi, kas ierasti tikuši rīkoti Preiļu novada Kultūras centra telpās, notiks Riebiņu Kultūras namā, savukārt, rudens/ziemas sezonu plānots atklāt skaistajās un renovētajās Preiļu Kultūras centra telpās.


Informāciju sagatavoja

Imelda Vutnāne-Kojāne

Projekta vadītāja - 220. kabinets
imelda.vutnane [at] preili.lv