Logo

Pagarināts projekta “Move for Life” realizācijas termiņš

Projekta LLB-2-255 „Move for Life” realizācijas termiņš ir pagarināts līdz 2015.gada 30.septembrim, kopējo projekta realizācijas laiku pagarinot līdz 30 mēnešiem. Termiņš ir pagarināts sakarā ar projekta aktivitāšu īstenošanas kavēšanos partneru vidū. Tāpat ir pagarināts arī programmas Latvija – Lietuva – Baltkrievija plānošanas perioda beigu termiņš līdz 2015.gada 31.decembrim, kas ļaus projektu īstenotājiem Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā pabeigt iesāktos darbus. Preiļu novada dome ir īstenojusi visas projektā plānotās aktivitātes.

Projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” ietvaros Preiļu pilsētas parkā tika izveidota daļēji apgaismota slēpošanas un nūjošanas trase 2 km garumā, iegādāts nepieciešams aprīkojums slēpošanas trases kvalitatīvai uzturēšanai ziemas periodā (1 sniega motocikls un trases veidotājs), iegādāti 50 slēpošanas komplekti (slēpes ar stiprinājumiem, nūjas un slēpošanas zābaki) dažāda vecuma cilvēkiem, 30 nūjošanas nūju komplekti.

Projekta laikā Preiļos notika starptautiskas ģimeņu sacensības un trases atklāšana, projekta noslēguma konference par veselīgu dzīvesveidu ar Slimību un profilakses centra piedalīšanos, kas ir projekta asociētais partneris, kā arī pie trases ir uzstādīts informatīvs stends ar trases izvietojuma karti.

2015.gada 13.maijā Rēzeknē norisinājās Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros noslēguma konference. Pasākumu apmeklēja 223 dalībnieki, lai dalītos ar projektu īstenošanas laikā gūto pieredzi un informāciju par saviem sasniegumiem. Konferences gaitā tika apbalvoti 10 labākie projekti, kuru vidū bija arī projekts LLB-2-255 (labākais projekts veselīga dzīvesveida veicināšana).

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 64 697,00 EUR, no kuriem 90% t.i. 58 227,30 EUR tiek finansēti no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI). Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 3234,85 EUR un valsts līdzfinansējums ir 3234,85 EUR.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Preiļu novada dome un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus. 

Eiropas  Savienību  veido  28 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Piecdesmit  gadus  ilgā  paplašināšanās  perioda  laikā  tās  ir kopīgiem  spēkiem  izveidojušas  stabilitātes, demokrātijas  un  ilgtspējīgas  attīstības  zonu, vienlaikus  saglabājot  kultūru  daudzveidību,  toleranci  un  personiskās  brīvības.