Pašvaldībā Uzņēmējdarbībā

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecības) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni Preiļu novada teritorijā.

No 2018. gada ir atbalstīti 69 uzņēmumi, kopējais finansējums, kas izmaksāts līdzfinansējuma atbalsta formā ir 110622.51 eiro. Preiļu novada pašvaldība ir atbalstījusi sekojošas nozares:

Gan Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija, gan Latvijas un Eiropas ilgtermiņa stratēģiskās plānošanas dokumenti lielu nozīmi piešķir ilgtspējai, zaļajam kursam, digitālai transformācijai un sociālās uzņēmējdarbības attīstībai, šogad lielāka atbalsta intensitāte tiek piešķirta pasākumiem, kas skar sociālās uzņēmējdarbības veidošanu, uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanu, ilgtspējīgu uz klimatneitralitāti vērstu saimniekošanas metožu ieviešanu, digitalizāciju, bioekonomiku un aprites ekonomikas veicināšanu.

Šogad projektu iesniegšana paredzētā divās kategorijās: Mazā kategorija – uzņēmumi vai saimnieciskās darbības veicēji, kuri uz projekta pieteikuma iesniegšanu nebūs sasnieguši viena gada vecumu, kā arī tādi, kuri plāno uzsākt savu uzņēmējdarbību, atbalsta maksimālā summa 2000 euro, atbalsta intensitāte no 50 līdz 100 % atkarībā no sasniedzamajiem mērķiem. Lielā kategorija – visi reģistrētie uzņēmumi un saimnieciskās darbības veicēji. Maksimālā atbalsta summa 5000 euro, atbalsta intensitāte 50 %.

Projekta pieteikumus elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-adresi vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi dome@preili.lv, var iesniegt līdz 31. maija plkst. 23.59.

Sīkāka informācija zvanot pa tālruni +371 20610484 vai rakstot inguna.bramane@preili.lv.