Preiļu novada dome informē, ka lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos izstrādātās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 28. maijam.